IMPORT AND EXPORT

– Tập đoàn SM Petro được thành lập vào năm 2014, hoạt động ban đầu trong lĩnh vực thực phẩm và thành công rực rỡ với thương hiệu FRESHFOCO. Những năm sau đó với nguồn lực về tài chính lớn mạnh SM Petro đã đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động khác như: Khai thác dầu khí, khoáng sản, thi công xây dựng, tài chính, thiết bị y tế… trong đó, xuất nhập khẩu để phục vụ các mảng kinh doanh hiện hữu là điều không tránh khỏi, phát triển song song với hoạt động đầu tư và kinh doanh của tập đoàn.

Theo tầm nhìn chiến lược của tập đoàn SMP Group, ngành xuất nhập khẩu quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu của tập đoàn đưa ra. Đó là:

  • một công ty Xuất nhập khẩu chất lượng.
  • đem đến những sản phẩm và dự án chất lượng hoàn hảo.
  • văn hóa ứng xử với khách hàng và công nhân viên.
  • hoàn thành chỉ tiêu tập đoàn đưa ra.